Advokasi

22 Oktober 2018 | Aktiviti Terkini

Kelas advokasi telah dijalankan pada 21 oct  2018.  Kelas ini dihadiri oleh murid sekolah rendah Kelas yang berlangsung Bilik Latihan Pusat Internet nanga sekuau, selama 1 jam bermula dari 9.00 pagi  dan tamat pada 10.00 pagi.

Untuk kali ini,pelajar  didedahkan dengan topik skim dan anda. Mereka juga diberi pendedahan berkaitan dengan tanggungjawab sebagai pengguna dan diperkenalkan dengan skim zaman sekarang. Petugas menunjukkan beberapa slide dan video kepada peserta mengenai kebaikan dan juga keburukan menggunakan skim kepada diri sendiri,masyarakat dan negara.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali